Akademik Personel

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. BÜŞRA GÖK
Öğr. Gör. PELİN ZIVDIR

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL