EN | TR

Program Tanıtımı

Genel Bilgiler
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü bünyesinde yer alan İlk ve Acil Yardım programı bir ön lisans programıdır. Hastane öncesi sağlık hizmetlerinde, hasta ve yaralıların mevcut durumunu analiz ederek, gerekli durumlarda yaşam desteği vererek, güvenli bir şekilde hastanelere ulaştırılmasını sağlayan sağlık teknikerleri yetiştirmek amacını taşımaktadır. Program bünyesinde, anatomi, fizyoloji, tıbbi terminoloji, acil hasta bakımı, acil sağlık hizmetleri, temel yaşam desteği, ileri yaşam desteği, mesleki uygulama gibi alan dersleri, temel sağlık hizmetleri bilgisine yönelik dersler ve teorik bilgilerin uygulanabilmesi için uygulama içerikli dersler yer almaktadır.
 
Programın Amaç ve Hedefleri
Programın temel amacı, hastane öncesi sağlık hizmetleri süreçlerinde rol alacak; sorumluluk sahibi, analiz yeteneği olan, sağduyulu, hasta ve hayat kurtarma odaklı, ara sağlık insan kaynağı yetiştirmektir. Program öğrencilere aşağıdaki yeterlilikleri kazandırmayı amaçlamaktadır;
  1. Hastaların hastaneye ulaşana kadar durumlarını analiz edebilmek ve uygun müdahaleye karar vermek,
  2. İntravenöz (damar içi) işlemler, oksijen uygulamaları yapabilmek,
  3. Temel yaşam desteği sunabilmek,
  4. Gerekli tıbbi ekipmanları (EKG, defibrilatör, nebulizatör, monitarizasyon, solunum cihazları vb.) kullanabilmek, kullanımına yardımcı olabilmek,
  5. Yara bakımı ve kapama konusunda yetkinlik kazanmak,
  6. Arama-kurtarma faaliyetlerinde rol alabilmek,
  7. Kaynak kullanımı ve organizasyonu süreçlerinde sorumluluk sahibi olmak.
Program ayrıca, öğrencilerin güçlü bir iletişim yeteneği kazanmalarını, sorun çözme becerisi edinmelerini, üretken ve çalışkan bireyler olarak mezun olmalarını hedeflemektedir.

Kabul Şartları
Adayların ÖSYM tarafından belirlenen şartları taşımaları, lise mezunu olmaları ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olmaları, temel kabul şartlarıdır. Yatay geçişlerde de bireylerin kabul şartını sağlaması gerekmektedir.

Mezuniyet Şartları
120 AKTS/ECTS, 4.00 üzerinden “2.00” ağırlıklı not ortalamasına sahip ve zorunlu stajını tamamlamış öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar.  Mezunlara İlk ve Acil Yardım Programı ön lisans diploması verilir.

İstihdam Olanakları
Mezunlar “Sağlık Teknikeri” unvanı alırlar. Mezunlar 112 istasyonları, ambulans şirketleri ve hastane acil servislerinde istihdam edilebilirler. Sağlık hizmetlerine olan talebin artması ve hizmet üretiminin artış göstermesi, nitelikli sağlık elemanlarına olan artışı da beraberinde getirmiştir. Üniversite ve kamu hastaneleri sağlık teknikeri alımları yapmaktadır. Ayrıca özel sağlık işletmeciliği ve ambulans hizmetlerinde yaşanan genişleme de sağlık teknikeri ihtiyacını arttırmıştır.
 
Dikey Geçiş Sınavı ile Geçilebilen Programlar
Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıda yer alan lisans programlarına geçebilmektedirler.
  1. Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  2. Hemşirelik
  3. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri