EN | TR

Program Çıktıları

  • Temel ve İleri yaşam desteği uygulamalarını yapabilme becerisi. 
  • İlk ve Acil Yardım alanıyla ilgili temel düzeyde teorik ve pratik bilgi.
  • Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etme, yorumlama ve uygulama becerisi.
  • Alanı ile ilgili otomasyon sistemlerini kullanma becerisi.
  • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanabilme becerisi.
  • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisi.
  • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde görev alma ve bireysel çalışabilme becerisi.
  • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
  • Sosyal hakların evrenselliği, çevrenin korunması, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık.